Dajbych.net


Aktualizace Adobe Flash Playeru 16.0.0.257

, ani minuta čtení

Micro­soft tento měsíc ne­vy­dal žád­nou ak­tua­li­zaci pro In­ter­net Ex­plo­rer. Může za to fakt, že pro­si­nec má méně pra­cov­ních dnů, než ostatní měsíce. Mi­nulý rok byla si­tuace stejná. Zato však vyšla ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro Win­dows 8, 8.1, RT 8, RT 8.1, Ser­ver 2012 a Ser­ver 2012 R2. Opra­vené chyby jsou jako ob­vykle velmi zá­važné. Mož­ností ske­no­vat vstup z klá­ves­nice po­čí­naje a vy­ko­ná­vá­ním kódu útoč­níka konče.

Více in­for­mací se do­zvíte v bez­peč­nost­ních bulle­ti­nech KB3024663 a APSB15-01.